Pravidelná starostlivosť o hrob

Z realizácie vyhotovíme a zasielame fotodokumentáciu stavu pred a po poskytnutí služieb!

bežná starostlivosť o čistotu hrobu, pomníka a jeho príslušenstva, resp. okolia – aj jednorázovo;
starostlivosť o rastliny, zálievka a pod;
zabezpečenie kvetinovej výzdoby jednorázovo, pravidelne;
umiestnenie vencov;
zapálenie sviečok jednorázovo, pravidelne;
zimná údržba.

Pravidelná starostlivosť o hrob

Keďže hroby a pomníky sú vystavené priamemu klimatickému vplyvu, odporúčame následne po čistení previesť impregnáciu kamene Použitá impregnácia sa nanáša v niekoľkých vrstvách na suchý materiál, nemá žiadny pôvodný vzhľad a je priedušná.

NIE bežné umytie

aplikácia chemických prípravkov, ich pôsobenie;
odstraňovanie machu, lišajníkov a pod. strojovo-mechanický čistiaci postup;
drobné ale potrebné opravy;
impregnáciám.

Cenník

Ak zvažujete využiť niektorú z našich ponúkaných služieb, napíšte nám resp.

 

Zavolajte, aby sme dohodli ďalší postup, príp. obhliadku.

Kontakty

Sídlo:

Pri nemocnici 9, 040 01 Košice

 

Poštová adresa:

Ružínska 7, 040 10 Košice

 

Tel.:

055 / 64 30 844

 

Upratovanie:

0905 613 034, 0907 946 256

 

E-mail:

upratko@upratko.sk

IČO:

35 352 434

 

IČ DPH:

SK 1036474054

 

Dátum vzniku:

1998

 

Živnostenský register:

Oú Košice, číslo 805-9519

Kontaktný formulár