Jednorázové radikálne čistenie
(NIE bežné umytie):

 aplikácia chemických prípravkov, ich pôsobenie

 odstránenie machu, lišajníkov a pod.

 strojovo-mechanický čistiaci postup

 keďže hroby a pomníky sú vystavené priamym poveternostným vplyvom,

 odporúčame následne po vyčistení previesť impregnáciu kameňa,

 vďaka čomu je možné udržať nový vzhľad aj niekoľko rokov

Pravidelná starostlivosť

 starostlivosť o čistotu hrobu, pomníka a jeho príslušenstva, resp. okolia

 starostlivosť o rastliny, zálievka a pod.

 zabezpečenie kvetinovej výzdoby jednorázovo, pravidelne

 umiestnenie vencov

 zapálenie sviečok jednorázovo, pravidelne

 zimná údržba 
Z realizácie vyhotovíme a zasielame fotodokumentáciu  stavu pred a po poskytnutí služieb !