KONTAKTY


Simona Horosová
poštová adresa:
tel.:
mobil:
e-mail:

IČO:
IČ DPH:
Dátum vzniku:
Živnostenský register:

UPRATKO
Ružínska 7, 040 10 Košice
055 / 64 30 844
0907 946 256,  0905 613 034
upratko@upratko.sk 

35 352 434
SK 1036474054
1998
Oú Košice, číslo 805-9519