Ceny sa odvíjajú od reálneho stavu hrobu a pomníka, jeho materiálu, veľkosti, od objemu požadovaných prác. 
Pre vypracovanie cenovej ponuky je preto nutné najprv vykonať obhliadku hrobu, 
najlepšie v prítomnosti objednávateľa, navrhnúť a dohodnúť požadované práce. 
Na základe týchto informácií bude vypracovaná cenová ponuka.

Obhliadka v Košiciach je zdarma.